Ajánlott irodalom a diákolimpiára való felkészüléshez

Gnädig Péter - Honyek Gyula - Vigh Máté: 333 Furfangos Feladat Fizikából

Az (új) ,,zöld könyv'' talán a legfontosabb olvasmány az olimpiára, Eötvös-versenyre, OKTV-re készülők számára. A könyvben hazai és nemzetközi fizikaversenyek, illetve a KöMaL legszebb, legérdekesebb, legtanulságosabb feladataiból válogattak a szerzők, akik a diákolimpiai csapat volt és jelenlegi felkészítői. E rendhagyó példatár három részből áll. A feladatokat tartalmazó első rész után következik az útmutatás fejezet, amelyben minden feladathoz egy-egy rövid segítséget kapnak az Olvasók, amellyel könnyebben eljuthatnak a helyes megoldáshoz anélkül, hogy megfosztanák magukat a felfedezés örömétől (,,heuréka-élménytől''). A könyv harmadik fejezete a feladatok részletes, olvasmányos megoldásait tartalmazza, sok esetben diszkusszióval, kitekintéssel kiegészítve.
A 604 oldalas kötetet csaknem 600 ábra teszi még szemléletesebbé, érthetőbbé.

Tankönyvek:

Budó Ágoston: Kísérleti Fizika I-III

Manapság nagyrészt csak antikváriumban beszerezhető könyvsorozat, amely közérthető stílusával, gazdag illusztrációival nem csak egyetemistáknak szóló olvasmány. A három kötet (I.: mechanika és hőtan, II.: elektromágnesség, III.: optika és atomfizika) a teljes klasszikus kísérleti fizikát áttekinti az alapfogalmaktól indulva. Alapvető olvasmány.

 

 

 

Holics László: Fizika

Sok kiadást megélt, összefoglaló jellegű alapmű. Régebben két kötetben jelent meg; a manapság az Akadémiai Kiadó gondozásában kapható új kiadás azonban egy kötetes. Érdemes a legújabb kiadást keresni, mert új és hasznos szemelvényekkel bővült (például a téridőről szóló rész). A klasszikus fizikán kívül sok részletesen kidolgozott, modern fizikai fejezet is található benne.

 

 

 

Feynman-Leighton-Sands: Mai Fizika sorozat (1-10.)

Manapság csak antikváriumokban fellelhető, alapvető könyvsorozat. A Nobel-díjas részecskefizikus, Richard Feynman előadásai alapján elsősorban egyetemistáknak készült könyvek, melyek olvasmányosságuk miatt középiskolai versenyzőknek is ajánlhatók. Érdemes a középiskolai tananyaghoz közelebb álló köteteket olvasgatni. Ha elsőre túl nehéznek tűnik, ne csüggedjünk, tegyük félre és vegyük elő pár hónap múlva. Minden könyv végén kis feladatgyűjtemény található, melynek megoldásait a 10. kötet tartalmazza.

 Simonyi Károly: Villamosságtan

Csak antikváriumokban fellelhető kincs. Nem összetévesztendő a matematikailag sokkal nehezebb ,,Elméleti Villamosságtan'' kötettel. Az elektromágnesség alapfogalmainak (pl. Budó II. alapján történő) elsajátítása után érdemes kézbevenni. Magasabb matematikát is használó, de igen szemléletes könyv. Olimpiára készülőknek, műszaki irányban továbbtanulóknak erősen ajánlott.

 

 

 

Simon Péter - Szabó Attila: Modern Fizika szakköri jegyzet

A kétszeres IPhO-győztes Szabó Attila és gimnáziumi fizikatanára, Simon Péter hiánypótló jegyzete. Középiskolásoknak szóló, feladatokat is tartalmazó könyv, amiből könnyen el lehet sajátítani a Nemzetközi Fizika Diákolimpiára és a Szilárd Leó Fizikaversenyre szükséges modern fizikai ismereteket. Érdemes a második, javított és bővített kiadást keresni.

 

 

 

Kiss Dezső - Horváth Ákos - Kiss Ádám: Kísérleti Atomfizika

Bevezető jellegű egyetemi tankönyv. Modern fizikai alapismeretek megszerzésére, bővítésére kiválóan alkalmas. Elsősorban a középiskolai modern fizikai tananyaghoz közel álló fejezeteket ajánljuk olvasásra.

 

 

 Példatárak:

Gnädig Péter - Honyek Gyula: 123 Furfangos Fizika Feladat
Gnädig Péter - Honyek Gyula - Ken Riley: 200 Puzzling Physics Problems

Az eredeti ,,zöld könyv'' és annak bővített, angol nyelvű változata. Gnädig Péter és Honyek Gyula évtizedeken keresztül voltak a magyar fizika diákolimpiai csapat vezetői és a budapesti olimpiai szakkör vezetői. Példatárukban igazi ínyenceknek való gondolkodtató feladatokat gyűjtöttek össze.
2014-ben a TypoTeX kiadónál megjelent 333 Furfangos Feladat Fizikából című könyv lényegében tartalmazza mindkét példatár frissített anyagát (néhány, kevésbé furfangos feladattól eltekintve), és csaknem ugyanennyi újabb feladatot is (lásd az oldal tetejét). Ezért érdemes inkább ezt a szintén zöld borítóval megjelent, könyvesboltokban is elérhető ,,új zöld könyvet'' keresni a polcokon.

 

Holics László: A fizika OKTV feladatai és megoldásai

Több kötetes mű, melyben az összes OKTV-feladat megtalálható. A megoldások leírása áttekinthető, didaktikus. A kötetben sok feladat esetén második, harmadik megoldás is olvasható és diszkusszióra is sor kerül. A könyvben a kezdő versenyzőknek való példákon kívül szép számmal találhatók tanulságos, igazán nehéz feladatok is, zömmel a néhány évtizeddel ezelőtti OKTV-k feladatsorai között.

 

 

 

Vermes Miklós: Az Eötvös-versenyek feladatai I. (1959-1988)
Radnai Gyula: Az Eötvös-versenyek feladatai II. (1989-1997)

Hazánk legpatinásabb, legnagyobb tekintélyű fizikaversenye az Eötvös-verseny. E két kötetben nehéz, gondolkodtató, igazi fizikai szemléletet igénylő, sokszor trükkös feladatok találhatók megoldásukkal együtt. A második kötetben a díjkiosztásról, eredményekről szóló részletes beszámolók és statisztikák is olvashatók.
 

Holics László: Fizikai Példatár Középiskolásoknak VI.-VII.

A 70-es években kiadott hétkötetes példatársorozat e két része kiemelkedik a többi kötet közül. Ma már csak antikváriumokban lelhető fel, de érdemes keresni. Az elektrodinamika témakör mély megértésében lehet része annak, aki átrágja magát e füzeteken. Olyan témakörökből is találhatunk bennük feladatokat, amelyek manapság a középiskolai fizikaoktatás margójára kerültek, például a kölcsönös indukció jelensége és az elektromágneses mező impulzusa, impulzusmomentuma.

 Matematikai témájú könyvek:

Általános matematikai műveltséghez olimpiai szinten:

Obádovics J. Gyula: Matematika
Bolyai-könyvek: Differenciálszámítás
Bolyai-könyvek: Integrálszámítás
Bolyai-könyvek: Differenciálegyenletek


Haladóknak:

Bronstejn - Szemengyajev: Matematika kézikönyv

 

További ajánlott olvasmányok:

Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete

Károlyházy Frigyes: Igaz Varázslat

Marx György: Életrevaló Atomok