Olimpiai szakkörök:

Budapest

A foglalkozások helye:
szakköri program

A budapesti fizika diákolimpiai szakkör a 2023/24-es tanévben jelenléti formában lesz megtartva hétfőnként 15:00 órától. Részletes menetrend a szakköri program menüpontban olvasható. Minden héten feltöltünk egy-egy feladatsort. Ezeket mindenki, aki komolyan készül az olimpiára, próbálja meg otthon megoldani. A feladatok megoldását az egy hétre következő szakkörön beszéljük meg. Az első szakkör szeptember 18-án, délután 15:00 órakor kezdődik.


szakkörvezetők:

Dr. Sarkadi Tamás (BME Fizikai Intézet)
e-mail: sarkadi.tamas "at" ttk.bme.hu

2003-ban (Taipei) dicséretet kapott a Nemzetközi Fizikai Diákolimpián. A BME-n szerzett fizikus diplomát, majd PhD fokozatot. Szakköri felkészítéssel 2018 óta foglalkozik. Részt vesz a Kunfalvi Rezső Olimpiai Válogatóverseny szervezésében, valamint a 2021-es magyar EUSO-rendezés előkészítésében. Jelenleg a BME Fizikai Intézet egyetemi docense.

Dr. Szász Krisztián (BME Fizikai Intézet)
e-mail: szasz.krisztian "at" ttk.bme.hu

2010-ben fizikus diplomát, majd 2015-ben PhD fokozatot szerzett az ELTE-n. Szakköri felkészítéssel 2015 óta foglalkozik. Részt vesz a Kunfalvi Rezső Olimpiai Válogatóverseny szervezésében, valamint tagja a KöMaL fizika szerkesztőbizottságának. Jelenleg a BME Fizikai Intézet tudományos munkatársa.

Dr. Széchenyi Gábor (ELTE Fizikai Intézet)
e-mail: szasz.krisztian "at" ttk.bme.hu

2006-ban (Szingapúr) ezüstérmet kapott a Nemzetközi Fizikai Diákolimpián. A ELTE-n szerzett fizikus diplomát, majd PhD fokozatot. Jelenleg az ELTE Anyagfizikai Tanszékének adjunktusa. Részt vesz az Eötvös-verseny szervezésében, valamint tagja a KöMaL fizika szerkesztőbizottságának.

TasnadiTamas
Dr. Tasnádi Tamás (BME Matematikai Intézet)
e-mail: tasnadi "at" math.bme.hu

Tasnádi Tamás az 1986-os (London) Nemzetközi Fizikai Diákolimpián dicséretet szerzett. Az ELTE-n szerzett fizikus diplomát 1993-ban, majd fizika szakos tanári végzettséget 1996-ban. Ugyancsak 1996-ban az ELTE-n a fizikai tudományok doktora (PhD) címet is megszerezte. Részt vesz a Kunfalvi Rezső Olimpiai Válogatóverseny szervezésében. Jelenleg a BME Matematikai Intézetének adjunktusa, 2004 óta IPhO csapatvezető.

Dr. Vigh Máté (BME Fizikai Intézet)
e-mail: vighmate "at" gmail.com

2003-ban (Taipei) bronzérmet, 2004-ben (Pohang) ezüstérmet szerzett a Nemzetközi Fizikai Diákolimpián. Az ELTE-n szerzett fizikus diplomát 2010-ben, és ott szerzett PhD fokozatot is. Jelenleg a BME adjunktusa. Részt vesz az Eötvös-verseny, a Kunfalvi Rezső Olimpiai Válogatóverseny és a Seagull fizika becslési verseny szervezésében, valamint tagja a KöMaL fizika szerkesztőbizottságának is. 2011-től a budapesti szakkör egyik vezetője és 2012-től IPhO csapatvezető.

Debrecen

A foglalkozások helye:
Debreceni Egyetem, Fizikai Intézet, Debrecen, Bem tér 18/A
A foglalkozások időpontja:
kéthetente hétfőnként 15:00/16:00-tól (3-szor 50 perc)
Az első foglalkozás időpontja:
2023. október 30. (hétfő)

szakkörvezetők:

Bartáné Cserny Katalin (Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium)
e-mail: katicserny "at" gmail.com

1998-ban végzett fizikusként és fizikatanárként a Debreceni Egyetemen. 2004-ben programozó matematikusi, majd 2009-ben informatikatanári diplomát szerzett. 24 évig tanított a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskolában, ahol számos diákot készített fel az emelt szintű érettségire, valamint versenyekre fizikából és informatikából. Jelenleg a Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban tanít fizikát és digitális kultúrát.

Csepregi Ákos (Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium)
e-mail: csepregi.akos91 "at" gmail.com

2014-ben szerzett fizikus BSc diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd az MSc-s tanulmányaimat a Debreceni Egyetemen folytatta, ahol 2017-ben végzett. PhD tanulmányai mellett 2022-ben okleveles középiskolai fizikatanári képesítést szerzett szintén a Debreceni Egyetemen. Azóta a Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban tanít fizikát többféle tagozaton, ahol emelt szintű érettségire felkészítő fakultációs foglalkozásokat is tart.

Dr. Egri Sándor (DE Fizikai Intézet)
e-mail: egris "at" science.unideb.hu

1991-ben szerezett matematika-fizika szakos, 2000-ben informatika szakos tanári diplomát a Debreceni Egyetemen. Az egyetem gyakorló gimnáziumában kezdett tanítani. 2000-től dolgozik a Kísérleti Fizikai Tanszéken, ahol PhD fokozatot szerzett, jelenleg egyetemi adjunktus. Kutatási tevékenysége mellett rendszeresen tart középiskolásoknak szervezett szakköröket, emelt szintű érettségire való felkészítő foglalkozásokat, több tehetséges diák tanulmányi versenyekre való felkészítésében vett részt.

Dr. Hajdu Péter Béla (DE Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet)
e-mail: hajdup1975 "at" gmail.com

1998-ban szerzett fizikus diplomát a Debreceni Egyetemen, majd 2003-ban PhD fokozatot. 1998 óta dolgozik a Debreceni Egyetem Biofizikai és Sejtbiológiai Intézetében, ahol jelenleg egyetemi docens.  Kutatómunkája során számos egyetemi hallgató, középiskolás diák tudományos tevékenységét (TDK, TUDOK) irányította, valamint számos PhD hallgató szerzett doktori fokozatot irányítása mellett. Az egyetemen matematikát, ,,college'' szintű fizikát oktat. 2023-ban irányító szerepet vállalt a debreceni fizikaszakkör újjászervezésében, aktívan részt vesz a foglalkozások tartásában.

Dr. Nizsalóczki Enikő (DE Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet)
e-mail: nizsaloe "at" gmail.com

2005-ben szerzett matematika-fizika szakos diplomát a Debreceni Egyetemen, majd 2021-ben PhD fokozatot. 2005 óta dolgozik a Debreceni Egyetem Biofizikai és Sejtbiológiai Intézetében, ahol jelenleg egyetemi tanársegéd.  Az egyetemen matematikát, ,,college'' szintű fizikát és biofizikát oktat.

Tófalusi Péter (Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnázium)
e-mail: tofalusip2000 "at" gmail.com

1985-ben általános iskolai, majd 1990-ben középiskolai fizikatanári diplomát szerzett az ELTE-n. 2001 óta tanít fizikát a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában. Tanítványai számos alkalommal kerültek be OKTV, és más rangos versenyek döntőjébe és értek el előkelő helyezést, illetve lettek díjazottak az Eötvös-versenyen. Továbbá az általa felkészített diákok a Nemzetközi Fizikai Diákolimpián is részt vettek. A fizika tanítása területén végzett kiemelkedő munkáját számos díjjal jutalmazták (a teljesség igénye nélkül néhány közülük): Ericsson-díj (2004), Vermes Miklós-díj (2005). 2008-ban megkapta az Év Felkészítő Tanára elismerést.

Miskolc

A foglalkozások helye:
Herman Ottó Gimnázium, Miskolc, Tizeshonvéd u. 21.
A foglalkozások időpontja:
szerdánként 15:00-18:00
Az első foglalkozás időpontja:
2023. október 18. (szerda)

szakkörvezető:

ZamborszkyFerenc
Zámborszky Ferenc (Földes Ferenc Gimnázium)
e-mail: zf "at" ffg.hu

Zámborszky Ferenc 1977-ben végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetem matematika-fizika szakán. Azóta Miskolcon a Földes Ferenc Gimnáziumban tanít, főleg fizikát. Tehetséggondozással kezdettől fogva foglalkozik, először iskolai szakköröket tartott, az olimpiai szakkört pedig 2003 óta vezeti.

Pécs

A foglalkozások helye:
PTE TTK  Fizikai Intézet, Pécs, Ifjúság útja 6.
II. emelet  A 408. terem.
A foglalkozások időpontja:
kéthetente péntekenként 14:00-17:00
Az első foglalkozás időpontja:
2023. szeptember 22. (péntek)

szakkörvezető:

PalfalviLaszlo
Dr. Pálfalvi László (PTE Fizikai Intézet)
e-mail: palfalvi "at" gamma.ttk.pte.hu

Tagja volt az 1994-es (Peking) diákolimpiai csapatnak. Fizikatanári diplomáját 1999-ben szerezte a PTE-n. 2003-ban PhD doktori címet szerzett a SZTE-n, 2012-ben habilitált a PTE-n, 2018 óta az MTA doktora. Jelenleg a PTE Fizikai Intézetében tanszékvezető egyetemi tanár. Tagja a fizika OKTV és a Mikola-verseny szakmai bizottságának. Feladatkitűzője a Párkányi László Megyei Fizikaversenynek. A Pécsett működő olimpiai szakkört 2020 óta vezeti.

Szeged

A foglalkozások helye:
SZTE Budó Ágoston tanterem
A foglalkozások időpontja:
Az első foglalkozás időpontja:

szakkörvezető:

CsanyiSandor
Csányi Sándor (Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium)
e-mail: csanyis12 "at" gmail.com

A szegedi Fizikai Diákolimpiai Szakkör mellett a csapatvezetője és felkészítője a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián résztvevő magyar csapatnak is.

Székesfehérvár

A foglalkozások helye:
Teleki Blanka Gimnázium, Székesfehérvár
A foglalkozások időpontja:
hétfőnként 15:20-17:30
Az első foglalkozás időpontja:
2023. szeptember 18.

szakkörvezető:

OroszTamas
Dr. Orosz Gábor Tamás (ELTE Informatikai Kar)
e-mail: orosztamas "at" inf.elte.hu

Orosz Tamás a József Attila Tudományegyetemen végzett fizikusként 1996-ban. 2004-ben szerzett PhD fokozatot a Veszprémi Egyetemen a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetben végzett kutatói munkájából. Az ELTE Informatikai Karán dolgozik habilitált egyetemi docensként. Az olimpiai előkészítő szakkört 2015-tól vezeti.